Anläggning

Vi kan hjälpa dig med husgrunder, vägbyggnationer, avloppsanläggningar, bergsprängning, stenspräckning och maskinell trädfällning med hög säkerhet.

Vi på Röds Traktorgrävning AB arbetar med alla typer av mark- och anläggningsarbeten för privatpersoner, företag och kommuner. Vi finns i Kungshamn/Sotenäs men arbetar även i närliggande kommuner.