Maskinpark

Vi har maskiner så som:

• Larvburna grävmaskiner : 1-30ton

• Hjulburna grävmaskiner : 1-19ton

• Hjullastare : 1-19ton

• Lastväxlare för maskin- och materialtransporter

• Fordon för vägunderhåll: Plogning, saltning och sopning

Vi hyr maskinerna som behövs!

Vid behov hyr vi maskiner för ändamålet